Sitemap

Освен всичко друго, което е много разнообразно, тук е събраната и информация във вид на основни познания за популярната платформа Blogspot на Blogger. Голяма част от тази информация цели решаването на общи проблеми с оформлението, промяна в дизайна като цяло и на различните вградени в блога елементи, стандартни и различни от тях притурки. В информацията са включени и бележки, в които подробно е описано как самостоятелно да настроите и редактирате шаблона на своя блог. Как да добавяте допълнителни елементи, като скриптове на популярните притурки и допълнения, които не са включени в колекцията на Blogger. Не са пропуснати съвети и препоръки за воденето на блог и оптимизирането на шаблона му като цяло. 
Авторът искрено се надява цялата събрана тук информация да е полезна на читателите и посетителите на ЗА ВСЕКИГО ПО МАЛКО.[sitemap]